naklinovec.czLy?ování Kru?né hory - Ubytování Klínovec - Online Kamery - Skiareal | Klínovec - Kru?né hory

naklinovec.cz Profile

naklinovec.cz

Title:Ly?ování Kru?né hory - Ubytování Klínovec - Online Kamery - Skiareal | Klínovec - Kru?né hory

Description:Kru?né hory Klínovec, informace a historie okolí. Mo?nost ubytování v luxusních apartmánech

Keywords:kru?né hory Klínovec kamery informace sníh ly?ování ubytování po?así

Discover naklinovec.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

naklinovec.cz Information

Website / Domain: naklinovec.cz
Website IP Address: 178.238.41.70
Domain DNS Server: ns4.gransy.com,ns.gransy.com,ns5.gransy.com,ns2.gransy.com,ns3.gransy.com

naklinovec.cz Rank

Alexa Rank: 0
existsite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

naklinovec.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

naklinovec.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
kru?né hory Klínovec kamery informace sníh ly?ování ubytování po?así 0 0.00%

naklinovec.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache/2.2.16 (Debian)
Date Fri, 19 Jan 2018 13:18:45 GMT

naklinovec.cz Traffic Sources Chart

naklinovec.cz Alexa Rank History Chart

naklinovec.cz aleax

naklinovec.cz Html To Plain Text

Ly?ování Kru?né hory - Ubytování Klínovec - Online Kamery - Skiareal | Klínovec - Kru?né hory Vila Meluzína Levné Ubytování Praha Azyl pro milence Chalupa Obora Klínovec - Kru?né hory NaKlínovec.cz O klínovci Kamery na Klínovci Skiareál Klínovec Ubytování pod klínovcem Zajímavé odkazy Fotogalerie Doporu?ujeme: Ná? typ: Horska Vila Meluzína Kompletně nově rekonstruovaná vila I. kategorie s t?emi apartmány s halou a koupelnou s WC, ly?árnou a vlastním parkovi?těm. Více na: Klinovec.org Ly?ování Kru?né hory - Ubytování Klínovec - Online Kamery - Skiareal Klínovec - Kru?né hory - 1244 metr? nad mo?em Klínovec (německy Keilberg) je hora v severozápadních ?echách s vy?kou 1244 metr? nad mo?em. Je nejvy?ím vrcholem Kru?nych hor. Na vrcholu hory se nachází ji? uzav?eny hotel s 24 metr? vysokou rozhlednou a telekomunika?ní vě? vysokou 80 metr?. Z Jáchymova vede k vrcholu hory lanovka. Rozhledna i hotel jsou nejstar?ími a nejvy?e polo?enymi budovami v Kru?nych horách. Severní svahy hory jsou oblíbenym ly?a?skym st?ediskem. Klínovec se nachází poblí? Bo?ího Daru, 4 km severovychodně od Jáchymova v okrese Karlovy Vary na h?ebeni Kru?nych hor, asi 2 kilometry severozápadně le?í hrani?ní p?echod s Německem a město Bo?í Dar. Pod severními svahy se rozkládá německé lázeňské město Oberwiesenthal, nad ním se ty?í masiv hory Fichtelberg, která je jen o 30 metr? ni??í ne? Klínovec. Vychodně, podél hrani?ního potoka Polava, která pramení na svazích Klínovce v Německu, le?í ?eské město Lou?ná pod Klínovcem a je?tě vychodněji za holym a plochym h?ebenem Háj u Lou?né. Pr?měrná ro?ní teplota vzduchu je 2,6 °C, ro?ní úhrn srá?ek se pohybuje kolem 986 mm. O Klínovci se v historii zmínil Johannes Mathesius ji? v 16. století. Klínovec je zmiňován i v souvislosti s lavinami, které měly za následek lidské oběti, zni?ení les? a dokonce po?kození několika dom?. V historii nesla oblast Klínovce jméno Bartum, jako? i Bartholom?usberg, bylo pou?íváno i jméno Sonnenwirbel. V roce 1817 postavilo město Jáchymov na vrcholu vyhlídkovou vě?, která v roce 1868 sho?ela. Tuto první vyhlídkovou vě? nav?těvovali ?asto i lázeň?tí hosté z Karlovych Var?, odkud p?ijí?děli ko?áry ta?enymi koňmi. V roce 1883 za?al kru?nohorsky spolek z Jáchymova se stavbou kamenné rozhledny. Ta byla v srpnu následujícího roku pod názvem ?Kaiser-Franz-Josephs-Turm“ slavnostně otev?ena. Vě? vysoká 24 metr? stojí na vrcholu dodnes, je v?ak ve ?patném technickém stavu a je i s hotelem v sou?asné době v rekonstrukci. Na její vrchol vede 75 schod?. Po?et náv?těvník? rychle vzr?stal a tak nap?íklad v roce 1885 vrchol nav?tívilo 6000 lidí, z toho v?ak jen 4623 vystoupilo na vě?, d?vodem, jak popsal jeden ze sou?asník?, byla p?edev?ím fyzická náro?nost vystupu a velmi úzky prostor schodi?tě. Vysíla? v únoru 2007. Kv?li silnému větru panujícímu téme? celoro?ně byla vrchní plo?ina rozhledny zast?e?ena, od roku 1888 ji kryla skleněná st?echa. Vstupné v té době bylo 10 krejcar?. S rozvojem turistiky bylo rozhodnuto o p?ístavbě slou?ící k ubytování. Ta byla otev?ena 18. srpna 1893. V provozu byla ka?doro?ně od 1. května do 30. zá?í a mimo provizorního ubytování pro deset osob poskytovala i teplá a studená jídla. Spolu s p?ístavbou to byla z?ízena i stáj pro osm koní. K ?ervnu 1897 byla na Klínovci z?ízena i po?tovní stanice, která za první léto provozu odeslala do Bo?ího Daru p?es 7 000 zásilek. V roce 1907 byla p?istavěna je?tě jedna budova s prostornou halou se stylovym kazetovym stropem, zobrazujícím znaky ?eskych kru?nohorskych měst. K p?íle?itosti jubilejní vystavy po?ádané na po?est císa?e Franti?ka Josefa I. v ní byly vystaveny pr?myslové a ?emeslné vyrobky z ?eského kru?noho?í. P?ed vypuknutím první světové války byl hotel roz?í?en a p?istavěno bylo dal?í patro. Sou?asně byla d?ívěj?í stáj p?estavěna na dal?í ubytovací prostory a cely komplex byl oplá?těn d?evem, které se na něm dochovalo dodnes. V roce 1913 měl hotel 40 ubytovacích místností pro 80 lidí. Vedle stájí pro 35 koní zde byly i gará?e pro automobily. Sjezdovky na severních svazích (pohled z Háje u Lou?né). Se vznikem ?eskoslovenska, ke kterému území p?ipadlo, zmizela i dvojjazy?nost v názvu hory, nejprve byl vybrán a pou?íval se název Klín. V druhé polovině dvacátych let se název ustálil na dne?ní Klínovec. D?íve byla na vrcholu i meteorologická stanice. Po?et turist? prudce vzr?stal zejména díky vystavbě silnice p?ímo na vrchol a také proto, ?e z Karlovych Var? sem pravidelně jezdil autobus. Koncem dvacátych let byl komplex opět roz?í?en a po?et l??ek se zvy?il na 100. Pro zimní sporty byly na svazích směrem k Jáchymovu vybudovány sjezdovky a sáňka?ská dráha. Směrem k Oberwiesenthalu byl od roku 1922 v provozu skokansky m?stek; zdej?í rekord ve skoku 50 metr? vydr?el mnoho let. P?ed druhou světovou válkou měl hotel kapacitu 112 míst. Po válce nesla hora oficiální ?esky název. Proud zejména německych turist? ustal a obnovil se a? v roce 1972, po zru?ení vízové povinnosti pro ob?any NDR. Volně p?evzato z wikipedia.org Kurz instruktora ly?ování Kurz pro zájemce o práci instruktora ly?ování a snowboardingu Inzerujte zde! Máte zájem o reklamu? Kupte si textovy odkaz na této pozici! Rychlé p?j?ky Rychlé p?j?ky do vyplat Geek Tri?ka Hadry pro opravdové Geeky, a zapálené Aj?áky. IT tri?ka. Filmy - War-forum.net Filmy ke sta?ení zdarma. Warez Fórum | IT Blog | Potápění | Rychlá p?j?ka | VPS server | IT tri?ka | Erotické povídky | Ubytování Praha | Chalupa Obora | Azyl pro milence | Pekelny katalog | Drone porn | Ly?ování klinovec | Dedicated server | Regionální Hosting

naklinovec.cz Similar Website

Domain WebSite Title
apartmany-klinovec.cz Ubytování Kru?né hory - Apartmány Klínovec
klinovecubytovani.cz Penzion Medvídek | Ubytování Klínovec, Kru?né hory
eklinovec.cz Klínovec Kru?né hory - ubytování, penziony, hotely, ly?ování zima 2012
klinovec.org Horská vila Meluzína Kru?né hory Klínovec | Horská vila Meluzína - Kru?né hory- Klínovec
marianska.cz Marianska.cz - Jáchymov Mariánská - Kru?né hory
skiarealneklid.cz Skiareál Bo?í Dar - Neklid - Kru?né hory
pohodapenzion.cz Penzion POHODA *** | Ubytování na Klínovec v Kru?nych Horách
krusnehory.eu Kru?né-hory.eu – Informa?ní servis o Kru?nych horách, ubytování, slu?by, víkendové pobyty...
krusnohorci.net Kru?n? hory tipy na v?let
klinovec365.cz Ubytování Klínovec
hotely.name Ubytování na horách | Hotely na horách, hory, hotely, ubytování, turistika, ly?ování
bansko.cz Bansko - bulharské hory, ubytování, hotely, penziony, informace, ly?ování, historie, fotografie, zi...
lyzovani-jizerske-hory.cz LY?OVáNí JIZERSKé HORY : Tanvaldsky ?pi?ák, Bed?ichov, Severák
novohradskehory.cz ubytování Novohradské hory
ubytovani-orlicke-hory.org Ubytování Orlické hory
hostinecunovotnu.cz Ubytování Orlické hory
horskachataslunecna.cz Ubytování Orlické hory
klinovec.cz SKIAREáL KLíNOVEC